Βρέθηκαν 21 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GREEN CITY KAI ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801850682
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164540901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801684190
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161441401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

STUDIO265 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801102526
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149146701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EVOLVE ENGINEERING PROJECTS IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801048580
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147828701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CKBSM ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ Ε.Ε


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800863004
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143281901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

STYLIANIDIS -HATZIYANNAKIS ARCHITECTS O.E.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800723394
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138425701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-03-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΡΕΓΚΟΥΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 030508598
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131118501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-04-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΙΟΥΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800420623
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121483201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-06-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση