Βρέθηκαν 57 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GREEN CONSTRUCTION ANONYMI TECHNIKI ETAIREIA


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998256075
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124149101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

UNKINA P.C.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801740585
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162480301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALPHACON IDIOTIKI KEFALAIOUCHIKI ETAIREIA


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801106814
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149253701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

STUDIO265 PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801102526
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149146701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FLOVAC HELLAS MONOPROSOPI IDIOTIKI KEFALAIOUCHIKI ETAIREIA


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801089272
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148822901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

YDRETME SYMVOULOI MICHANIKOI ANONYMI ETAIREIA


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099053356
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3978601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-12-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TOPOGRAFO SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800866565
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143393101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-08-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LITHIPOS MONOPROSOPI IDIOTIKI KEFALAIOUHIKI ETAIREIA


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800838345
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142611401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση