Βρέθηκαν 12 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

NOR CONSULTANTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802134085
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170632701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TRESIOS SHIPBUILDING AND CONSTRUCTION Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801839099
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164306601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HYDRUS ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997956069
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9125301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RAFNAR HELLAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801089942
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148840401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ACB CONSULTANTS P.C.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800739785
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139102107000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-05-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση