Βρέθηκαν 22 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GOLDEN ROSE ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802138232
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170719301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GREEN CITY KAI ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801850682
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164540901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

UNKINA Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801740585
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162480301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CONGENIUS CONSULTING & SYSTEMS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801419879
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156421501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ο.Μ.Ε.Τ.Ε. - ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099809477
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5657001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-07-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DENCO ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997626289
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122132601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-03-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Π. Σωτηρόπουλος - Σπ. Μαρουλάκης Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 997900990
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122185801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-07-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση