Βρέθηκαν 9 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

IANIC Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801416054
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156350401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TOPO STUDIES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800799770
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141292301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-02-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

N.K. APOTIPOSIS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800725314
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138508501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-04-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΑΙΩΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800318745
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 115640901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-05-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Γ.Δ.Κ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998408794
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8869901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-06-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 999332351
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6009501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-11-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999643024
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5560701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-01-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094465767
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2747101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-01-1998
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση