Βρέθηκε 1 εγγραφή ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Άυλα Ελληνικά Μνημεία Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800607961
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131926101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-09-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση