Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ANACHEM ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801137483
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149960801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ENIOS APPLICATIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800504554
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126167301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-07-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΕΟΛΑΜΠ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998936333
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6531601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-10-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Η.ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999098251
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6510201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-09-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BioAnalytica ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099936534
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4061901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-11-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Π. ΓΑΛΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 099523660
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4006001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-10-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΑΝΝΑ ΜΑΛΤΑΜΠΕ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 030655088
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3396601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-07-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση