Βρέθηκαν 23 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΜΑΓΔΑΛΕΝΑ ΓΚΙΑΤΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 106395911
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170289801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FINE GREEK JEWELRY L.P. ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801863118
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164765901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΛΑΙΜΟΣ ΝΤΙΖΑΪΝ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801658393
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160982001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 124726576
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154012501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MEROPE KAMINARAS TOY MILTIADIS


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 057275541
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2560001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΕΡΓΑΚΗΣ DESIGN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801159057
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150444401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 045909655
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149376901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΘΕ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 142906614
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147417301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-09-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση