Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

HELLENIC POWER & GRID ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801161077
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150495001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FUTURA EXPO ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801112581
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149393801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 131319229
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143329801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1895 CINEMATIC CREATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800838660
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142618401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SARLI KOUVARAS CONSULTING P.C.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800809221
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141587401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800651370
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134139901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-04-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α. ΤΣΟΥΤΣΑΣ - Α. ΘΑΝΟΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800500045
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125893301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-06-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΡΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 064467774
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9071201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-10-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 116294449
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166205801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-11-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση