Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΤΟΥ ΑΛΟΙΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 133164493
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148015401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-09-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 131319229
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143329801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SARLI KOUVARAS CONSULTING P.C.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800809221
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141587401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

E.G ENJOY GAMING IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800717535
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138164901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-03-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ONE OUTLET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΚΠΤΩΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800596468
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131375901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-07-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΙΟΥΡΟΜΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998643180
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7229301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-11-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 036528690
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5987401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-10-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση