Βρέθηκαν 17 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

StyleYourTable Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802192992
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171821201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

S.T.R. DESIGN Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801868034
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164859601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WHITEBOARDS Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801711983
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161974001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΕΟΔΩΡΑ Ι. ΚΑΧΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801077678
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148555501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-12-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SOLONOS I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801030077
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147351801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-09-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΛΑΧΑΒΑ 4 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800978201
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146172801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-05-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 139843279
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145834601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-04-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AIRSTAY ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800948417
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145549401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-03-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

B V INVESTMENTS ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ E.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800862310
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143274901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση