Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

SPARKLE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801170688
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150728701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CONSCIOUS LUXURY MOVEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800907029
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144646701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VOLODYMYR CHERNUKHIN TOY VOLADIMIR


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 106508541
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161772801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-03-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΟΡΑ ΤΣΑΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 131059593
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131811501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-09-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)Ε. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999045847
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7756401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-07-2007
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΥΔΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 079107452
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5530101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-12-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΧΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 044009201
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5009401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-12-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 033466086
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1132001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-07-1990
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση