Βρέθηκαν 14 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

SPARKLE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801170688
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150728701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΟΡΑ ΤΣΑΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 131059593
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131811501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-09-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ν.ΤΑΛΑΝΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998316389
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8936801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-08-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΠΑΓΩΝΑ ΠΑΣΠΑΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 126479138
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7924801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-12-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ι.ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999277277
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5786301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-05-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΥΔΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 079107452
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5530101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-12-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΖ.ΚΩΝ/ΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 079533035
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3310301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-04-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΙΑΣΤΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 059942903
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2672301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-07-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Δ.ΚΟΚΚΙΝΟΣ Κ.ΦΙΛΑΝΔΡΑΣ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 082819480
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2217301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-05-1995
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση