Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

NET SALES Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801528513
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158562901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΑΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998087908
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9311801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-03-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OLIOTECH P.C.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 998128330
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8390801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-08-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998911210
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6602701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-11-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

YARA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094509639
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121668201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-11-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 095767398
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2474601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-03-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΙΚΤΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094155488
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2228501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-06-1985
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση