Βρέθηκαν 19 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΝΤΑΛΑΚΟΥΡΑ ΝΑΕΜΙ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΟΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801570592
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159330801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BIG INVESTMENT SALES Μ.ΛΟΥΠΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801470476
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157518001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CONGENIUS CONSULTING & SYSTEMS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801419879
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156421501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BIG BUSINESS STARTS SMALL RETAIL PARTNER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801129876
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149784901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 147176097
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148421001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AIRSTAY ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800948417
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145549401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-03-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΠΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800718439
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138212601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-03-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΒΑΤΟ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800675877
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135328101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-07-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ELEGANT FACILITIES SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800529801
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127702701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-11-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση