Βρέθηκαν 15 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

My Services Facility Stations Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802056656
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169063301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OMALON Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801340215
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154723001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-05-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ACTIVE BUSINESS SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801268839
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153125101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

2K-MAINT ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801073890
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148468101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-12-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PROFASIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800822673
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142145901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-04-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800637363
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133403101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-02-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EUROPORT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800556919
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129178301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-02-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INTERMAR WORLD ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800536251
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128167501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-12-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΕΙΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999077821
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6145101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-02-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση