Βρέθηκαν 7 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800646544
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133884201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-03-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 075657298
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127486201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-10-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ELDO ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997680767
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123269858000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-11-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΥΠΕΡΑΞΙΑ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998935477
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6470401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-09-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CARE DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095594723
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4396601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-09-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 095414071
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 534001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-05-1988
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094026421
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1092101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-03-1970
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση