Βρέθηκαν 61 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Y CLUB PROJECT L.P.


Νομική Μορφή LIMITED PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 802154674
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171058701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-06-2023
  • ACTIVE 

THE MUSIC SHOW L.P.


Νομική Μορφή LIMITED PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 802080080
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169534001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-03-2023
  • ACTIVE 

GK MASTER CONSULTING I.K.E.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801852012
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164560901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-06-2022
  • ACTIVE 

RABBIT GREECE SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801612366
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160125201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-07-2021
  • ACTIVE 

TALBA MOMOPROSOPI IDIOTIKI KEFALAIOUCHIKI ETAIREIA


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801577857
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159471301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-05-2021
  • ACTIVE 

MECCANICA FACILITIES SINGLE MEMBER S.A.


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801561130
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159160104000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-04-2021
  • ACTIVE 

ALPHA MOB. SERVICES E.E.


Νομική Μορφή LIMITED PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801507068
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158166601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-02-2021
  • ACTIVE 

INTRALOT TECH - SINGLE MEMBER S.A. SOFTWARE DEVELOPMENT AND PROVISION OF INFORMATION SYSTEMS AND SERVICES


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801233121
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152321401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-10-2019
  • ACTIVE 

TH DR TECH DOMESTIC RETAIL TRADING AND E-COMMERCE HIGH-TECH SUPPLIES MONOPROSOPI I.K.E


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801216136
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151953401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-09-2019
  • ACTIVE 

G MOBILE - ELECTRONICS – ACCESSORIES – FOOD – CLOTHING & HOSPITALLITY SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801208308
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151770301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-08-2019
  • ACTIVE 

Σύνδεση