Βρέθηκαν 24 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GK MASTER CONSULTING Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801852012
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164560901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MECCANICA FACILITIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801561130
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159160104000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SMARTY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801424724
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156521301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CrossBorderMedCare Facilitations Ασφαλιστικοί Πράκτορες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800972522
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146012001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-04-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ICOMM CALL CENTER IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800866750
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143396701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-08-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ECΗOTHRUST SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800748468
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139473001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-07-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση