Βρέθηκαν 23 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Ch plus Ar ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802055776
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169046001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΙΛΒΕΡ ΣΑΝΤΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801011500
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146913101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-07-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GTC Global Trading Corridors Single Member P.C.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800907816
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144662301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800907275
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144651701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KAZIS CONSULTANTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800775711
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140545301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-11-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση