Βρέθηκαν 5 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

BUSINESS PATHWAYS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802143033
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170816701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EUROSTART CONSULTING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801785542
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163285101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998105980
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8588901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-12-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΡΟΤΥΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095475537
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7958001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΕΩΔΩΡΑ ΛΑΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 047377629
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3481701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-01-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση