Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

2ΠΡ ATHLETICS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801562021
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159176801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ SPA MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801109816
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149325901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΖΩΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801057563
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148043701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800819773
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142048427000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 102887914
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138277201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-03-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΙΛΑΤΕΣ 15 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800713733
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137943901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-02-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΑΝΝΙΝΟΥ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 046358771
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5184401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-04-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΝΑΤΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094494763
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2564301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-12-1996
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση