Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GRAND AIR SERVICES Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801917696
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165771301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GREEKROTORS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801238282
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152426101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ATHENS SPIRIT AIRLINES ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800845951
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142826701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-06-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FLYENCE Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800820121
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142058115000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KAPAJET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800795586
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141171701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AIR PLAN AVIATION ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800732735
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138812201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-05-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 056113960
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5286701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-06-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AVIATIONEU ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 099289025
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3873901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-07-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση