Βρέθηκαν 30 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ GOOD PARITY ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Α.Φ.Μ 996817999
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156048301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-08-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 106719485
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155226601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELLAS for Education,Business&Properties,Cosulting&Services P.C


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800896810
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144405901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΥΝΘΕΞ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800711322
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137826901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-02-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση