Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GRAND AIR SERVICES Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801917696
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165771301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GREEKROTORS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801238282
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152426101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BOEING GREECE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801062180
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148185501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FLYENCE Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800820121
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142058115000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KAPAJET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800795586
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141171701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AIR PLAN AVIATION ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800732735
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138812201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-05-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OLYMPUS AIRWAYS Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800650766
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134111701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-04-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 056113960
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5286701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-06-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 94468339
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 001797901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-01-1995
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELLAS AIRSTAR AVIATION SRL


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 996940824
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144873101001 ↗
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση