Βρέθηκαν 49 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

EUROSTART CONSULTING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801785542
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163285101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ι & Ε ΤΟΥΝΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801650278
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160831901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WRAPP A.E.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801361782
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155153001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

C.I.E. INTERNATIONAL EDUCATION COLLEGE Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801325285
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154443901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AGC SOLUTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801202330
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151637401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 090288210
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149840901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800937685
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145330601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση