Βρέθηκαν 13 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ATHENS MEDICA ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΒΗΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801709373
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161921301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800589705
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131056301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-07-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999862640
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121830001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-02-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LASER TOUCH ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094502349
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2847501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-03-1998
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση