Βρέθηκαν 6 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΙΑΤΡΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800663067
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134740201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MEDI FAMILY ΜΠΕΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800488365
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125175501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-04-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DERMALAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ LASER - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998772506
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6895301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-05-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση