Βρέθηκαν 12 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΣΤΡΑΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802238415
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172748101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ATHENS MEDICA ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΒΗΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801709373
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161921301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΟΛΥΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Ι.Κ.Ε


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801479298
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157683601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Cellentis Hellas Aνώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997469949
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145120701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση