Βρέθηκαν 9 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MEDI HALL ΙΔΙΩΤΙΚΗ Μ.Η.Ν. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800749140
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139497001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-07-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΑΤΡΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800663067
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134740201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800584802
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130773701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-06-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 997574264
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122514001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-03-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση