Βρέθηκαν 18 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ATHENS MEDICA ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΒΗΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801709373
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161921301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΜΑΛΛΙΑΣ-ΤΖΙΒΑΡΙΔΟΥ-LASER PLUS EYE AND PLASTIC SURGERY-ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800435913
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122473701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-09-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

COSMETIC DERMA MEDICINE ΙΔΙΩΤΙΚA ΙΑΤΡΕΙΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800412186
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 120995901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-05-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΒΩΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 997722738
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9661101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-12-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΤΤΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998193686
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9510201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-08-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση