Βρέθηκαν 7 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Ergotherapeia I.K.E.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800816760
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141857101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΛΟΓΟΥ & ΓΡΑΦΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800759643
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139892401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΑΤΡΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800663067
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134740201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΑΙΚ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998185766
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8331901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-06-2008
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

Σύνδεση