Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΦΑΚΙΤΣΑΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801679757
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161364001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΟΛΥΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Ι.Κ.Ε


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801479298
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157683601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή ΣΥΝ. Π.Ε.
Α.Φ.Μ 996858644
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152072901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SDS STANLEY DENTAL SOLUTION Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801180762
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151186301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DENTAL WELLNESS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801023105
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147173301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-08-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DENTAL AND IMPLANT HEALTH ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800800841
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141328101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-02-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SMILE PERFECTION.HDC MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800510524
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126486501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-08-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DENTALCOM Γ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ - ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094141761
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 369901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-01-1985
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση