Βρέθηκαν 7 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801485140
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157785801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LEWA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801328908
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154518501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 10ου ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ


Νομική Μορφή Κοινωνικοί Συνετ/σμοί Περιορ. Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.)
Α.Φ.Μ 998909632
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136749501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-07-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 031704755
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1674501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-08-1994
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΕΟ GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094354742
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1489501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-06-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Μοντεσσοριανή Σχολή Αθηνών Μαρία Γουδέλη Ανώνυμος Εκπαιδευτική Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094017450
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 257901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-06-1962
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση