Βρέθηκαν 5 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ReLoaded 23 Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802194832
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171858101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-08-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

THE COLLECTIVE Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801229261
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152242501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)KISTERSS ΦΑΡΜΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800828733
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142327001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-04-2017
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

Δ.ΝΟΜΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800814519
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141875201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση