Βρέθηκαν 15 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛ. -ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802233966
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172661901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

COSMIC PHOTO WORKS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801511776
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158255401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MYKONOS ESSENTIAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801339070
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154702801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-04-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PEARLS ROOM Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801308880
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154068501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INSTA PRODUCTIONS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801291660
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153670601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SHOWBIZ.ART ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800962516
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145834901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-04-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

D.S.A.M. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800530314
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127742301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-11-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ONE TWO FREE ΟΜΑΔΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 784 Α.Κ.
Α.Φ.Μ 997887613
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169826301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-11-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LIGHTING ART – ARTIC DESIGN E.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998619929
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9017501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-09-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση