Βρέθηκαν 30 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΣΟΦΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΛΑΜΗΔΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 126642118
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155664801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ON THE MOVE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801328240
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154505401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

A3 RESIZING IDEAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800927182
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145105701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΡΟΝΕΙΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800870900
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143520101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ANGEL MEDIA ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800816617
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141946201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PRESS ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800797580
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141230001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FOOD EXPERTS Συμβουλευτική Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800753294
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139639901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-07-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση