Βρέθηκαν 27 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801412589
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156278201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 159439587
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155144701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SUNRISE EXPERIENCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801363413
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155191001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MARS DEVELOPMENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801136935
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149944701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SHAMONETTE IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801124414
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149658001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Μ.Μ. ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800842647
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142728701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΤΗΜΑ ΛΙΑΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800831006
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142385001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-04-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση