Βρέθηκαν 24 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

HELIOS 2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802188002
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171724501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802135856
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170670201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TALOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802031686
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168523201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΤΑΛΑΚΟΥΡΑ ΝΑΕΜΙ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΟΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801570592
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159330801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Μ. ΜΠΕΝΕΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801414546
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156320401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MAGIC SEASON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800871575
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143541601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ι. ΚΑΙΣΑΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800866147
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143382601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-08-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LUCKYFRUITS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800806427
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141501601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-02-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PELEKAS MONASTERY ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800660194
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134610601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση