Βρέθηκαν 32 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

CLUB MED ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 996719214
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162058301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HEALTH AND MORE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801524329
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158482601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Π.ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ FITNESS ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801281512
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153438001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

K&M ESTATE ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801133910
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149874901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HEPTA HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800954240
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145662801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-03-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΟΝΙΑ ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800932689
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145234801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ZERAT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800928848
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145144901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση