Βρέθηκαν 31 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

DIMENSIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801901729
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165462301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ZUMA MYKONOS RESTAURANT-BAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801714715
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162028401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KCC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801480722
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157705301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WATERECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801188305
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151360301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GOLDALLY INVESTMENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801123779
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149644301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΓΓΛΕΣΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801119219
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149539601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΔΕΜ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801055533
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148003901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BELLA ZANTE ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801050132
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147875501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση