Βρέθηκαν 12 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

CLUB MED ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 996719214
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162058301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LOCA TOYS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801533351
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158649701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KIDSFUNLEADER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800866018
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143377801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-08-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FRIENDS AND FAMILY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800794184
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141127801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SALAS INTER GROUP Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999210199
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118851001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-12-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998331762
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9433101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-07-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΕΡΑΙΔΟΣΚΟΝΗ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998631906
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8692501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-03-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EMIΡΕΪΤΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998646970
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7321201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-12-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΙΚΕΛΙΝΑ ΠΑΛΑΜΑΡΗ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 063564957
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4758901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-05-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση