Βρέθηκαν 4 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΝΤΑΛΑΚΟΥΡΑ ΝΑΕΜΙ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΟΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801570592
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159330801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CONGENIUS CONSULTING & SYSTEMS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801419879
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156421501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PLAYSEAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800805271
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141473801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ - ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΝΤΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 081393139
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7683701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-07-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση