Βρέθηκαν 32 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΜΑΝΣΟΥΡ ΑΚΙΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 106669373
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169660701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α. ΓΚΙΩΝΗΣ-Π. ΣΥΜΠΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 082699440
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1751501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801458499
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157300701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HIGHTECH LIFT CONTROL Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801278022
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153354701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KAZI MOBILE ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801215717
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151943101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 079378215
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149252401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LIDA KHASANOVA ΤΟΥ FAITZI


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 121027993
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149085601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΗΚΟΟΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800859906
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143216101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BETASOUND - ΑΦΟΙ ΒΡΑΝΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800708803
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137703901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση