Βρέθηκαν 17 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΓΚΟΓΚΟΥΑ-ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801531112
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158609301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Boutique Γυμναστήριο Χαλάνδρι ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800913860
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144789401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-01-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 116436794
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143048901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LIFE CLINIC NAMA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800694996
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136883601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-11-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΣΤΗ ΒΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800457630
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123617201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-12-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση