Βρέθηκαν 113 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

QUALCOMM EUROPE INC. BRANCH OFFICE IN GREECE


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996690935
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161962601001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RODA SPA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996690740
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161590001001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PLIXXENT A/S ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996807078
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155023801001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-05-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ICGB AD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996899221
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153897901001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S.M.E. M.P., S.A., ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996805915
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152861901001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CALEB BRETT INTERTEK GREECE GREEK BRANCH S.P.A.


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996866226
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150496901001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

USA INTELLIGENCIA INC. GREEK BRANCH


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996899595
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148107601001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VINCI ENERGIES INTERNATIONAL & SYSTEMS, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996942332
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146015501001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-04-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HOSTHUB INC. GREEK BRANCH


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996941741
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145744501001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-03-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CD-MEDIA SOCIETAS EUROPAEA OF TRADING AND SALE OF SOFTWARE AND MULTIMEDIA OPTICAL SYSTEMS S.E. GREEK BRANCH


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094399004
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1774101001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση