Βρέθηκαν 4 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(Υποκατάστημα) ΑΦΟΙ ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε. ΥΠΟΚΑΤ.
Α.Φ.Μ 999474107
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 10028001001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-09-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SUN WAY ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε. ΥΠΟΚΑΤ.
Α.Φ.Μ 997573083
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 009626101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-11-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ ΑΛΕΥΡΑ Ο.Ε


Νομική Μορφή Ο.Ε. ΥΠΟΚΑΤ.
Α.Φ.Μ 998235123
Ημερομηνία Σύστασης 22-06-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση