Βρέθηκαν 37 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΦΙΛΩΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Α.Φ.Μ 996831355
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167844701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TRINERGY ROOTS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Α.Φ.Μ 996686910
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164814301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PETRA HEAT ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Α.Φ.Μ 996759783
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159551701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΝΙΑ ΣΥΝ.Π.Ε.


Νομική Μορφή ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Α.Φ.Μ 996827391
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158119501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΟΛΑΡ ΡΕΣ ΙΧ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Α.Φ.Μ 997023964
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157569601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Α.Φ.Μ 996757949
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157399401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ GOOD PARITY ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Α.Φ.Μ 996817999
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156048301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-08-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ SUN-DIAS ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Α.Φ.Μ 996981959
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156022701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-08-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GREEN LINK ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Α.Φ.Μ 996787665
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155930301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-08-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση