Βρέθηκαν 160 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΒΙΣΤΑ ΒΕΡΙΤ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802142896
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170811701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALFA 8 DEVELOPMENT ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 996611205
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167870001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DNT CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801910554
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165625901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 016270135
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170727901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SGL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801823458
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164015401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CASTA ADVISORS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801757567
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162776501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ROI SOLEIL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 998484810
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7775401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΧΛΟΥΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801597635
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159840001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PETRA HEAT ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Α.Φ.Μ 996759783
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159551701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση