Βρέθηκαν 29 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΛΜΠΕΡ ΝΑΧΜΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801449896
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157099701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 036506125
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148661001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-12-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

D.K. NEW ELEFSIS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800955955
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145700501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-03-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΖΙ ΚΕΪ ΚΗΦΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800950369
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145588701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-03-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MAnnMarCh ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800833000
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142440401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FU ΔΥΝΑΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙA


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800786958
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140903601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-12-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση